Заболявания, съпроводени с влажна кашлица

Представяне

Продуктите Флавамед® се използват за лечение на влажна кашлица при остри и хронични заболявания на дихателните пътища. По-долу са изброени някои заболявания, при които може да се появи влажна кашлица.

Болно дете с влажна кашлица лежии и се държи за главата

Ефикасността и поносимостта на активното вещество, съдържащо се в продуктите Флавамед®, са проучени при някои от тези заболявания, а именно при пациенти с остър или хроничен бронхит.

Научете повече за Флавамед®

სად შევიძინოთ?