Различните видове кашлица

Класификация на кашлицата

Кашлицата може да се класифицира според продължителността си или според това дали е съпроводена с отделяне на секрет или не.

Класификация според продължителността

Календар с 3 седмици, показващ продължителността на кашлицата.

Остра кашлица:

внезапна поява; трае до три седмици

Календар с 3 до 8 седмици, който показва вида кашлица с такава продължителност.

Подостра кашлица:

продължителност между три и осем седмици

Календар с 8 седмици

Хронична кашлица:

продължава повече от осем седмици

Класификация според това дали кашлицата е съпроводена с отделяне на секрет или не

Илюстрация на човек, която показва "суха кашлица"

Суха или непродуктивна кашлица

не е съпроводена с отделяне на секрет

Илюстрация на човек, която показва "влажна кашлица"

Влажна или продуктивна кашлица

съпроводена с отделяне на секрет

Научете повече за Флавамед®

სად შევიძინოთ?